چشم انداز ما

در این بخش می توانید چشم انداز شرکت پیلگون را مشاهده کنید.

چشم انداز

رهبر بازار صنعت پلاستیک در خاورمیانه، تشکیل هولدینگ سرمایه گذاری با تعریف رهبری سطح ششم و ورود به کسب و کارای جدید همگون با رویکرد دانش بنیان همراه با رعایت اصول پایداری سه گانه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در پنج سال آینده و برنامه ریزی جهت افزایش تولید صادرات به اروپا و آفریقا جزواهداف سازمان است.