حضور در نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

شرکت زرین پلاستیک نیلگون در سال 1389 در نمایشگاه بین المللی ایران پلاست​ حضور و همکاری داشت.