کیسه زباله رولی تجزیه پذیر

پرفراژ دار و ضخیم

بزرگ - 30 عدد

 

کیسه زباله رولی تجزیه پذیر

پرفراژ دار و ضخیم

متوسط - 42 عدد

 

کیسه زباله رولی تجزیه پذیر

پرفراژ دار و ضخیم

کوچک- 54 عدد

 

کیسه زباله رولی تجزیه پذیر

پرفراژ دار و ضخیم

اداری- 75 عدد
طراحی و پیاده سازی شده توسط ایده پرداز

تمامی حقوق این وب سایت برای پیلگون محفوظ می باشد