کیسه زباله رولی تجزیه پذیر

پرفراژ دار و ضخیم

کوچک -54 عدد

 

کیسه زباله رولی تجزیه پذیر

پرفراژ دار و ضخیم

متوسط - 42 عدد

 

کیسه زباله رولی تجزیه پذیر

پرفراژ دار و ضخیم

بزرگ -30 عدد
طراحی و پیاده سازی شده توسط ایده پرداز

تمامی حقوق این وب سایت برای پیلگون محفوظ می باشد