سفره کاغذی عرض 120

12 متر

100 *120 سانتی متر

 

سفره میزبان عرض 120

23 متر

120 سانتی متر

 

سفره کاغذی عرض 100

10 متر

100 *100 سانتی متر

 

سفره میزبان- طرح دار تک رنگ

28 متر مربع

100*120 سانتی متر

 

سفره زرین- طرح دار تک رنگ

پرفراژ دار- 12 متر مربع

120 *100

 

سفره یک بار مصرف طرح دار

تک رنگ 25 متری

عرض 100 سانتی متر

 

سفره یک بار مصرف طرح دار

تک رنگ 50 متری

عرض 140 و 100 سانتی متر
طراحی و پیاده سازی شده توسط ایده پرداز

تمامی حقوق این وب سایت برای پیلگون محفوظ می باشد